Whistleblowing

Jednoduchý nástroj pro splnění Zákona o ochranně oznamovatelů.

Podnikatelé s více než 50 zaměstnanci, pozor! Od 15. 12. 2023 se stává povinností implementovat systém pro zpracování Whistleblowingu, jako je online schránka důvěry.

Naše řešení vám nabízí jednoduchý a efektivní způsob, jak se vyhnout administrativním nástrahám - a to vše za jednorázový poplatek.

Navíc, naše služba se stává ekonomicky výhodnější už od druhého roku používání ve srovnání s konkurenčními nájemními řešeními. Při pětiletém pronájmu je průměrně konkurenční nájemní řešení dražší o více než 40 tisíc korun.

Nečekejte, jednejte hned a zabezpečte své podnikání bez starostí a s finanční výhodou!

Konkurenční řešení na pronájem
 • Průměrná cena pronájmu je 1.000 Kč bez DPH každý měsíc.
 • Náklady na provoz za 5 let jsou minimálně 60.000 Kč bez DPH.
 • Pronájem se vždy každý rok zvýší většinou o 5 - 20 %.
 • Riziko ztráty přístupu k softwaru při zrušení/opomenutí předplatného.
 • Menší kontrola nad vlastními daty, která jsou u poskytovatele.
 • Potencionální nestabilita při častých aktualizacích ve službě.
 • Nutnost neustálého monitorování a schvalování pravidelných plateb.
 • Ztráta softwaru a všech dat při zrušení služby poskytovatelem.
Naše řešení
 • Jednorázový náklad bez dalších poplatků
 • Náklady na provoz za 5 let a více jsou 19.990 Kč bez DPH.
 • Náklady se v čase nijak nezvětšují.
 • Vyšší stabilita softwaru bez nutnosti aktualizace.
 • Nezávislost na změnách cen nebo podmínek poskytovatele.
 • Všechna data jsou uložena u Vás.
 • Lze spustit i pouze v rámci lokální sítě a pod vlastní doménou.
 • Žádné riziko zrušení služby a ztráty přístupu k datům.

Cenu řešení máme stanovenou na 19 990 Kč bez DPH, která se platí jednorázově – tzn., kupujete si plnou licenci programu – nejedná se o žádný pronájem. 

V ceně je spuštění a customizace programu do Vašeho firemního logotypu (barvy, popisky, logo). Spuštění programu je možné na libovolném hostingu pro PHP (PHP 8.1 a nebo vyšší, databáze MySQL, zapnutý mod_rewrite, možnost SSL (https) - např. Let's Encrypt) nebo od 80 Kč bez DPH/měsíc na našich serverech.

K programu dodáveme zároveň garanci, že po dobu 5ti let budeme vydávat bezpečnostní aktualizace zdarma.

Program je postaven tak, aby měl dlouhodobou kompatibilitu - tzn., že by měl být schopen dlouhodobého provozu bez nutnosti zásadních aktualizací. Pokud v čase vznikne potřeba jej aktualizovat - vylepšení nebo legislativní změny, tak vše bude řešeno v rámci volitelných aktualizací, kde se jejich cena bude pohybovat pouze 10 % z pořizovací ceny programu (necelé 2 tis. Kč).

Chcete naše řešení vyzkoušet? Domluvte si online představení na pavel.tyc@optimal-program.cz nebo volejte na +420 777 771 694

 

Obrázek: wsuvod
Obrázek: wform
Obrázek: wuvod

Chcete naše řešení?

Napište si o něj!